PROBLEMA AL REALIZAR HARD RESET, error " _NODL_NVRAM (...) "