Que tipo o modelo de cable utilizo para conectar el 5.7 a un televisor,