BQ Aquaris E4.5 no pasa de la pantalla de inicio (Aquaris)